Aktualności

Drukuj

16.02.2018 PGNiG: rynek „LNG małej skali” wzrośnie dzięki mniejszym odbiorcom

Mobilne stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG może zrewolucjonizować rynek tzw. LNG małej skali w Polsce. Mniejsi odbiorcy gazu będą mieli możliwość skorzystania tylko z części ładunku gazu przewożonego przez standardowej wielkości cysterny.

Inżynierowie z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA zaprojektowali mobilne stanowisko SMOK, dzięki któremu z autocysterny przewożącej skroplony gaz ziemny (LNG) można będzie dokładnie odmierzyć żądaną część ładunku. W tej chwili rynek LNG malej skali jest ograniczony tylko do takich odbiorców, którzy są w stanie odebrać pełny ładunek cysterny.

PGNiG chce doprowadzić do sytuacji, w której z LNG małej skali, mogliby korzystać nie tylko odbiorcy mający możliwość odebrania całej partii skroplonego gazu z cysterny, ale także ci, którzy potrzebują jedynie części ładunku. Mam tu na myśli osiedla domów jednorodzinnych, duże gospodarstwa rolne czy małe zakłady produkcyjne mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. Teraz mamy do czynienia tylko z takimi przypadkami, gdzie jeden odbiorca bierze wszystko, a to ograniczony rynek. Możliwość dzielenia ładunku cysterny na partie zdecydowanie wpłynie na rozwój rynku LNG w Polsce – dodaje.

Obecnie LNG może za pośrednictwem autocystern docierać do stacji regazyfikacyjnej i dalej po regazyfikacji do odbiorcy poprzez gazową sieć dystrybucyjną. Urządzenie zaprojektowane przez specjalistów z PGNiG można w każdej chwili przetransportować w dowolne miejsce w kraju, a możliwość podziału jednego ładunku na kilka partii może istotnie zwiększyć liczbę użytkowników LNG. Według szacunków PGNiG rynek LNG małej skali to ok. 65 tys. ton/rok i mógłby on w ciągu 10 lat urosnąć do co najmniej 200 tys. ton/rok, a więc ponad trzykrotnie.  

Mamy za sobą udany rozładunek cysterny z wykorzystaniem naszego przepływomierza na stacji regazyfikacji należącej do Grupy PGNiG w Suwałkach. To pierwszy tego typu rozładunek w Polscemówi Grzegorz Rosłonek, dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA. Wraz z początkiem rozwoju pomiarów LNG z wykorzystaniem mobilnych przepływomierzy trwa tworzenie całego krajowego systemu nadzoru pomiarowo-rozliczeniowego. Nowe stanowiska legalizacyjne muszą również być poddawane okresowym sprawdzeniom. Pierwsze w kraju i w Europie stanowisko referencyjne dla LNG powstanie w oparciu o infrastrukturę PGNiG SA w Oddziale w Odolanowie we współpracy z Głównym Urzędem Miar.

Powrót