Dyrekcja Oddziału

Powrót

Dyrektor Oddziału

Kazimierz Nowak

Ukończył Technikum Górnictwa Naftowego im. I. Łukasiewicza w Krośnie, profil technik wiertnik. Absolwent budownictwa lądowego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu podziemnego magazynowania gazu na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia menadżerskie MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów i Uniwersytet Gdański. Ukończył również studia realizowane przez ICAN INSTITUTE pod nazwą The Executive Development Program oraz The Strategic Leadership Academy
W latach 1971 - 1993 obejmował stanowisko Kierownika Oddziału Robót Górniczych w Przedsiębiorstwie Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny między innymi za realizację kontraktów w Kuwejcie (1984-1987). W okresie 1991-1997 r. pracował jako specjalista w spółkach prawa handlowego branży inwestycji budowlanych. W latach 1996-1999 został Głównym Specjalistą w Zespole Inwestycji Górniczych INVESTGAS S.A, uczestnicząc w budowie i rozruchach Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno. Od 1999 do 2002 pełnił stanowisko Dyrektora Pionu Rozwoju i Inwestycji w PGNiG SA w Warszawie. W latach 2002-2013 Członek Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W tym w okresie od lipca 2007 r. do czerwca 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu MSG. Od lipca 2013 r. Dyrektor Oddziału w Warszawie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Od listopada 2013 do września 2015 sprawował funkcję Prezesa Zarządu EuRoPol GAZ S.A.
Przewodniczący Komitetu Standardu Technicznego w Izbie Gospodarczej Gazownictwa

29 marca 2016 r. objął stanowisko Dyrektora PGNiG SA Oddział w Sanoku.