Dyrekcja Oddziału

Powrót

Dyrektor Eksploatacji

Erwin Szwast

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu (specjalność gazownictwo ziemne). Pracę w Oddziale rozpoczął w 2000 r.  jako pracownik techniczny Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego w Swarzowie. Następnie pracował w Dziale Współpracy z Zagranicą, Dziale Inżynierii Złożowej oraz jako specjalista eksploatacji złóż w Dziale Eksploatacji Gazu Ziemnego Od 2009 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Eksploatacji Gazu Ziemnego. Od czerwca 2014 r. do kwietnia 2016 r. pełnił  stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Górniczych. Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

11 kwietnia 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Eksploatacji Złóż i PMGZ KRZG.