Dyrekcja Oddziału

Powrót

Zastępca Dyrektora ds. Rachunkowości

Jarosław Adamczuk

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing (specjalizacja rachunkowość). Ukończył studia podyplomowe z zakresu controlling/business intelligence na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz zarządzanie w przemyśle naftowym
i gazowniczym AGH w Krakowie. Zaliczył 6 egzaminów w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Posiada Certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych wpis Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 marca 1999r.  poz. 22 P1. Pracę zawodową rozpoczął  1988r. w firmie  AUTOSAN SA od stanowiska elektryka, a następnie awansując do funkcji Z-cy Gł. Księgowego w Autosan-Bussan Sp. z o.o. Pracował w spółkach: PPKS Sanok, Rle International Engineering Sp. z o.o., Bieszczadzka SKOK jako Gł. Księgowy. W latach 1999 – 2002 pełnił stanowisko Dyrektora Finansowego – Głównego Księgowego w PCS Gaz-Pol Sp. z o.o. w Rzeszowie. Pracę w Oddziale rozpoczął w 2002r. jako Główny Ekonomista, następnie Główny Księgowy.

1 września 2017r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rachunkowości.