Aktualności

Drukuj

06.02.2017 ORLEN i PGNiG poszerzą współpracę w centralnej Polsce

ORLEN Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały kolejną umowę o potencjalnej współpracy w poszukiwaniach węglowodorów. Porozumienie dotyczy udostępnienia PGNiG danych sejsmicznych 3D wykonanych w ramach tematu badawczego „Potycz-Garwolin” oraz podjęcia współpracy na obszarze koncesji Garwolin, wchodzącej w skład realizowanego przez Grupę ORLEN projektu Karbon. Partnerzy współpracują już na terenie zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej Polski.

Dzięki porozumieniu ORLEN Upstream oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozszerzą dotychczasową współpracę o objęty częścią koncesji Garwolin (24/2007/p) fragment naftowego basenu lubelskiego. ORLEN Upstream pozostanie operatorem wspólnie prowadzonych prac. W centralnej Polsce oba koncerny kooperują już w ramach sąsiedniej koncesji Blok 255 (10/2014/p), należącej do FX Energy z Grupy ORLEN.

Umowa rozszerza teren dotychczasowej współpracy w tym rejonie o fragment koncesji, który objęty został trójwymiarowym zdjęciem sejsmicznym wykonanym przez Grupę ORLEN w I połowie 2016 roku. Akwizycja danych sejsmicznych została przeprowadzona w celu potwierdzenia występowania na tym obszarze potencjalnych akumulacji węglowodorów w skałach z okresu karbonu oraz dewonu. Po zakończeniu interpretacji danych, planowanej na połowę bieżącego roku, strony zdecydują o kontynuacji współpracy. Do 2009 roku w rejonie tym prowadzone było wydobycie gazu ziemnego z odkrytego wspólnie przez PGNiG i FX Energy złoża Wilga, co pozwala na wstępną pozytywną ocenę perspektywiczności tego obszaru.

 W lipcu 2016 roku ORLEN Upstream oraz PGNiG SA podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych obszarach w Polsce. Jako jeden z rejonów potencjalnej współpracy wskazywano basen lubelski. Ostatnia umowa jest zatem konsekwencją zawartego kilka miesięcy temu porozumienia, które zainicjowało prace analityczne nad potencjalnymi kierunkami rozszerzania partnerskich działań.

ORLEN i PGNiG prowadzą wspólne prace od 2007 roku. Obecnie spółki współpracują w ramach czterech projektów obejmujących 14 krajowych koncesji w zachodniej Polsce (obszary Sieraków i Płotki), w centrum kraju (obszar Warsaw South) i w jego południowo-wschodniej części (obszar Bieszczady). Wykonywane są prace sejsmiczne, wiertnicze oraz przygotowania do uruchomienia produkcji ze złóż w kilku lokalizacjach w centralnej i południowej części kraju. W październiku ubiegłego roku zakończone zostało zagospodarowanie złoża Karmin (obszar Płotki), w wyniku czego zwiększono uzyskiwany wspólnie, dzienny poziom wydobycia surowca. Ze złóż, których eksploatacja odbywa się w ramach umów pomiędzy partnerami, dzienny poziom wydobycia sięga 2,7 tys. BOE/D.

Powrót