Dyrekcja Oddziału

Powrót

Zastępca Dyrektora ds. Górniczych

Lesław Piątek

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu (specjalność gazownictwo ziemne). Ukończył studia podyplomowe o kierunku zarządzanie  w przemyśle naftowym i gazowniczym także na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracę w sanockim oddziale rozpoczął w 1996 r. jako pracownik techniczny Kopalni Grabownica. Następnie pracował w Dziale Eksploatacji Złóż, Dziale Eksploatacji Ropy Naftowej jako pracownik, specjalista i z-ca kierownika. Od 2010 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Eksploatacji Ropy Naftowej. Od grudnia 2015 r. sprawował stanowisko Kierownika Ośrodka Kopalń Krosno. Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności Kierownika  Ruchu Zakładu Górniczego.

17.10.2016 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Górniczych.