Ośrodek Kopalń Krosno

Siedziba Ośrodka:
Adres: ul. Lewakowskiego 11, 38-400 Krosno
tel. (13) 43 72 649, fax (13) 43 72 631
Kierownik jednostki: Grzegorz Zajdel

Kopalnie Ropy Naftowej:Wańkowa, Łodyna-Brzegi

Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego: Bóbrka-Równe, Folusz, Osobnica,Turaszówka, Węglówka I, Lipinki, Petrol, Grabownica, Jaszczew, Roztoki

Podziemny Magazyn Gazu : Strachocina